Tenda

BLOG

VIVEIROS

X SOLIDARIA

Grazas a aquelas persoas persoas que marcaron a X solidaria na declaración da renda, a Asociación de persoas con discapacidade da Bisbarra de Muros, adquiriu un invernadoiro multitunel para poder seguir desenrolando o seu proxecto de horto ecoloxico. Neste proxecto de agricultura sostible, fomáronse 15 persoas con discapacidade intelectual, dúas das cales, xa conseguiron integrarse no mundo laboral, sendo este o seu primeiro emprego.


Este proxecto foi posible gracias o confinanciamento da Xunta de Galicia a traves dos fondos 07% do IRPF da declaración da renda.

O teu X pode cambiar a vida de moitas persoas.