Tenda

TRANSPARENCIA E BO GOBERNO

TRANSPARENCIA E BO GOBERNO

MAPA DE PROCESOS DO CENTRO DE RECURSOS VALADARES

 

 

PROCESOS DE APOIO

· Xestión de persoal 

.Xestión de incidencias

.Contratación de incidencias.

.Formación continua.

.Sistemas de participación. 

.Comunicación interna. 

.Xestión do clima laboral.

· Cociña e comedor 

.Cociña

.Comedor

· Transporte

· Mantemento

.Limpeza

.Conservación e mellora das infraestruturas e equipamentos

.Mantemento das furgonetas

· Planificación e control

.Planificación estratéxica

.Planificación anual

.Obxectivos de calidade

.Programación dos servizos.

PROCESOS ESENCIAIS

· Análise de necesidades e expectativas

· Deseño e desenvolvemento

· Acollida

· Valoración e asignación

.Pcp

.Pi

· Desenvolvemento e avaliación das planificacións individualizada

· Atención a familias e usuarios (sau)

.Accións grupais con familias

.Atención e asesoramento individual.

Escola de pais

· Medición, revisión e mellora

.Control dos procesos: seguimento e revisión, tratamento das no conformidades, acciones correctivas e preventivas.

· Información e asesoramento socios

· Tramitación de documentación, certificados, solicitudes e subvencións socios.

· Saída do servizo

PROCESOS DE XESTIÓN

· Xestión de compras

.Xestión de compras

.Xestión de provedores

.Xestión de persoal.

.Selección e contratación de persoal.

.Xestión de incidencias.

.Formación continua.

.Xestión de incidencias.

.Metodoloxía de actuación ante úlceras por presión upp.

.Metodoloxía de actuación en caso de emerxencia sanitaria.

.Metodoloxía para actuación en caso de caidas.

.Metodoloxía de actuación ante defuncións

· Xestión de calidade.

.Auditorías internas.

.Auditorías externas

.Revisión pola dirección.

.Elaboración de plans anuais de mellora.

.Xestión de queixas e suxestións.

SUBVENCIÓNS RECIBIDAS

· Subvecións recibidas no ano 2019


¿QUERES COLABORAR CONNOSCO ?

Diferentes xeitos de participar en actividades da asociación