Tenda

Condicións de compra

TERMOS E CONDICIÓNS


Lea atentamente os seguintes termos de servizo específicos. O uso dos servizos que se describen a continuación implicará a aceptación previa, expresa e completa dos termos e condicións aquí expostos. Se non está de acordo con estes termos específicos, non use os servizos. Estas condicións particulares son parte integrante do aviso legal do sitio web.

1. Introdución


O acceso a www.adisbismur.es (en diante “Adisbismur.es”) e o seu uso, así como a compra de produtos Adisbismur.es, supoñen a lectura, coñecemento e aceptación destas Condicións Xerais de Uso. Os produtos adquiridos en www.adisbismur.es son vendidos directamente por ADISBISMUR. ADISBISMUR (Asociación de Persoas con Discapacidade da Bisbarra de Muros) é unha asociación de nacionalidade española con enderezo en A Robaleira, Abelleira, s / n, CP 15250, Muros - España, con número CIF G15052137.

O usuario pode poñerse en contacto co servizo de atención ao cliente de ADISBISMUR chamando ao (+34) 981 764 377 de luns a venres de 10:00 a 15:00.

Ou ben, por correo electrónico a contacto@adisbismur.es. Os cambios e devolucións procesaranse a través de devoluciones@adisbismur.es.

2. A nosa política comercial


2.1 ADISBISMUR ofrece os produtos á venda en Adisbismur.es exclusivamente aos consumidores finais maiores de idade que actúan dentro de Adisbismur.es con fins distintos aos específicos das actividades comerciais, comerciais ou profesionais que poidan desenvolver. Se non es un consumidor final, convidámolo a absterse de realizar transaccións comerciais en Adisbismur.es.

2.2 ADISBISMUR resérvase o dereito de non atender os pedidos feitos por usuarios que difiran do dito no punto anterior.

2.3 Estas condicións de uso regulan exclusivamente a oferta, a aceptación de pedidos e a entrega de produtos aos usuarios de Adisbismur.es

3. Tipos de usuarios e como facer un pedido


3.1 Na páxina web atoparás información sobre os produtos e servizos ofrecidos e sobre a posibilidade de contratalos. Para poder procesar correctamente os pedidos, o usuario deberá proporcionar os datos que se soliciten para este fin e cumprir estas Condicións de Uso na versión publicada no momento de acceder ao sitio web. Os datos dos devanditos usuarios incorporaranse a unha base de datos propiedade de ADISBISMUR e trataranse segundo o disposto na Política de Privacidade. Non obstante, o usuario que só se rexistre como comprador non recibirá novidades, ofertas e promocións, a non ser que dea o seu consentimento expreso. Finalmente, hai páxinas da tenda en liña accesibles para os usuarios que non comezan a mercar produtos. Non obstante, os devanditos usuarios aceptan estar obrigados a estas Condicións de Uso, na medida en que poidan ser aplicables.

3.2 Como se indica, antes de proceder á compra dos produtos mediante a transmisión do formulario de pedido, pediráselle ao usuario que lea atentamente e acepte expresamente estas Condicións de Uso. Recomendamos a tódolos usuarios que impriman unha copia e que arquiven ou reproduzan outra copia para o seu uso persoal.

3.3 Para encargar un ou máis produtos en Adisbismur.es, o usuario debe seguir os pasos indicados no proceso de compra, cubrindo os datos solicitados, confirmando a compra dos produtos engadidos á Cesta e realizando o pagamento do pedido. Ao confirmar a compra dos produtos engadidos á cesta, o usuario terá na súa conta toda a información relacionada co pedido (incluído o custo asociado ao transporte do pedido ao enderezo indicado) e tódolos datos contractuais correspondentes.

3.4 O usuario que compra produtos na páxina web comprométese a pagar ao confirmar a compra. Así, o pedido non se procesará ata que ADISBISMUR reciba o acordo de pagamento.

3.5 Unha vez formalizado o pedido, o usuario recibirá por correo electrónico unha confirmación do pedido no que se detallarán os produtos comprados e os seus prezos, gastos de envío, método de pago, enderezo de envío e outros datos da transacción contractual.

3.6 Os pedidos arquivaranse na base de datos ADISBISMUR por un período de tempo que non superará os límites establecidos pola lexislación vixente. O usuario poderá acceder aos seus pedidos entrando na sección "A miña conta: pedidos".

3.7 ADISBISMUR pode absterse de procesar pedidos enviados por usuarios que non presenten garantías de solvencia suficientes, que resulten incompletas ou incorrectas, aqueles cuxa confirmación de pagamento non se reciba nun prazo de 48 horas e tamén no caso de que os produtos seleccionados non estean dispoñibles. Nestes casos, ADISBISMUR informará ao usuario por correo electrónico de que o pedido non se procesou correctamente, especificando os motivos e, no seu caso, devolverá a cantidade prevista para os produtos non dispoñibles.

4. Produtos e prezos


4.1 ADISBISMUR resérvase o dereito de decidir, en calquera momento, os produtos que se ofrecen a través de Adisbismur.es. En particular, ADISBISMUR pode engadir ou eliminar produtos da tenda en liña en calquera momento.

4.2 As características esenciais dos produtos preséntanse en Adisbismur.es dentro de cada ficheiro de produtos en función da información proporcionada polo provedor. A pesar do escrupuloso coidado de ADISBISMUR na súa reprodución precisa, as imaxes e as cores dos produtos ofrecidos á venda en Adisbismur.es poden, con todo, non reflectir con precisión a realidade, debido ás características específicas do navegador de Internet ou da pantalla empregada polo usuario.

4.3 Os prezos dos produtos á venda en Adisbismur.es sempre aparecen en euros (€) e inclúen o IVE correspondente (21%), agás para os países que non están dentro da Unión Europea. Neses casos descontarase o imposto e cada oficina aduaneira cobrará o importe correspondente á chegada do pedido. A estes prezos engadiranse os gastos de envío correspondentes. As tarifas de envío comunicaranse ao usuario antes de realizar o pedido e deberán ser expresamente aceptadas polo usuario ao confirmar a compra.

4.4 Os prezos dos produtos poden estar suxeitos a actualizacións. Non obstante, os prezos que ADISBISMUR aplicará a cada pedido serán os vixentes no momento en que o usuario confirme a compra dos produtos engadidos á cesta, independentemente do día en que se realice a entrega. O usuario debe asegurarse de cal é o prezo de venda final antes de confirmar o pedido.

4.5 Adisbismur.es envíase en todo o mundo mediante DHL ou transportistas alternativos. Non entregamos en caixas postais. De acordo coas leis internacionais que regulan o comercio de importacións e exportacións de tódolos pedidos, Adisbismur.es envía os seus produtos desde Muros (España), cunha factura oficial que declara o total exacto da mercadoría comprada en euros (€). É ilegal declarar valores inferiores aos pagados ou aos artigos como agasallo segundo a normativa internacional de importación.

4.6 As tarifas de envío poden variar en función das promocións que Adisbismur.es queira aplicar nun determinado momento ou dos cambios nas tarifas das empresas de transporte.

5. Modo de pagamento


5.1 O usuario que compra produtos na páxina web comprométese a pagar ao confirmar a compra.

5.2 O pago do prezo dos produtos e dos respectivos custos de envío pódese facer mediante tarxeta de crédito (VISA ou MASTERCARD, VISA ELECTRON e outros similares). ADISBISMUR comprométese a utilizar os métodos máis eficientes e seguros da tecnoloxía actual para transmitir datos e pagos por cada transacción. Estes envíos sempre se cifrarán a través dun servidor seguro.

5.3 No caso de que o usuario realice o pago con tarxeta de crédito, os datos bancarios serán tratados de forma segura a través de Redsys, sen que ningún terceiro poida ter acceso a eles en ningún caso. Estes datos nunca serán utilizados por ADISBISMUR máis que para completar os trámites relacionados coa compra, emitir os reembolsos correspondentes en caso de devolucións eventuais e impedir e informar ás forzas policiais no caso de que estean comprometendo ou estean a piques de cometer algún fraude en Adisbismur.es.

5.4 O prezo da compra dos produtos e os gastos de envío cargaranse na conta corrente do usuario no momento da confirmación do pedido.

5.5 Nun prazo máximo de 48 horas dende a recepción da confirmación do pagamento, ADISBISMUR enviaralle ao usuario, por correo electrónico, unha confirmación de compra, incluído o número de pedido. Esta confirmación non é válida como factura, só como proba de compra.

5.8 A factura correspondente á orde de compra estará dispoñible e pódese ver en Adisbismur.es na sección A miña conta: Pedidos. Non se incluirá no paquete de envío.

5.9 O fraude con tarxetas de crédito é un delito e ADISBISMUR emprenderá accións legais contra calquera que realice unha transacción fraudulenta na nosa tenda.

6. Envío e entrega dos produtos


6.1 ADISBISMUR comprométese a entregar os produtos en perfecto estado ao enderezo indicado polo usuario no formulario de pedido. ADISBISMUR non acepta cambios de enderezo para os envíos. Para optimizar as entregas, recomendámoslle ao usuario que indique un enderezo onde se pode entregar o pedido dentro do horario comercial normal.

6.2 ADISBISMUR non será responsable dos erros causados na entrega cando o enderezo de envío introducido polo usuario no formulario de pedido non coincide coa realidade, omitiuse ou cambiouse durante o tránsito.

6.3 O prazo máximo establecido para as entregas é de trinta (30) días, establecido por defecto na lei. Non obstante, o prazo habitual de entrega para os envíos estándar é de 2-3 días hábiles en España e Portugal, 5-7 días hábiles en Europa e 2 -5 días hábiles no resto do mundo (envío urxente) desde o día en que reciba a confirmación do envío.

Estes prazos son medios e, polo tanto, unha estimación. Polo tanto, é posible que varíen por motivos loxísticos ou de forza maior. En caso de atrasos nas entregas, ADISBISMUR informará aos seus clientes en canto teña coñecemento deles.

Cada entrega considérase rematada desde o momento en que a empresa de transportes pon o produto a disposición do usuario, que se materializa a través do sistema de control utilizado pola empresa de transportes.

No caso de atrasos na entrega de pedidos atribuíbles a ADISBISMUR, o usuario poderá cancelar o seu pedido segundo o procedemento descrito na sección "Devolucións", coma se fose un pedido defectuoso, é dicir, sen asumir os custos do envío e volta. Non se considerarán atrasos na entrega aqueles casos nos que a orde de transportes puxo a disposición do usuario no prazo acordado (30 días) e non se puidese entregar por motivos imputables ao usuario.

ADISBISMUR non se fai responsable dos posibles atrasos que poidan xerarse na aduana de cada país.

6.4 ADISBISMUR enviará un correo electrónico ao usuario informando da saída do pedido do almacén. Neste correo electrónico tamén se facilitará o número de envío e o número de seguimento se a empresa de transporte o proporciona.

6.5 Se no momento da entrega o usuario está ausente, o transportista deixará un recibo indicando como proceder para organizar unha nova entrega.

6.6 Se despois de 7 días hábiles desde a entrega do pedido a entrega non se concertou, o usuario deberá poñerse en contacto con ADISBISMUR. No caso de que o usuario non proceda así, transcorridos 10 días hábiles dende a entrega do pedido (ou despois de tres intentos de entrega falidos), devolverase aos almacéns de ADISBISMUR e o usuario será responsable dos gastos de envío e devolución, a volta da mercadoría, así como os posibles custos de xestión asociados.

6.7 Se non se puido facer a entrega por mor da perda do paquete, o noso operador iniciará unha investigación. Nestes casos, os tempos de resposta dos nosos operadores normalmente oscilan entre unha e tres semanas. Nestes casos, ADISBISMUR porase en contacto co usuario para decidir se cancela o pedido e paga o importe pagado (custo dos produtos e gastos de envío) ou se envía de novo un novo pedido sen custo adicional.

6.8 No momento da entrega, o usuario deberá comprobar o bo estado do paquete ante a empresa de transporte que, en nome de ADISBISMUR, entregue o produto solicitado, indicando na nota de entrega calquera anomalía que poida detectarse no envase. Se máis tarde, unha vez revisado o produto, o usuario detecta calquera incidente como golpes, roturas ou calquera dano que lle causou o envío, o usuario deberá notificarllo a ADISBISMUR por correo electrónico nun prazo máximo de 48 horas, co fin de procesar a devolución. Antes de ser enviados, cada artigo sométese a un exhaustivo control de calidade no que se comproba meticulosamente, garantindo así que a mercadoría cumpre cos estándares requiridos para poñela a disposición do usuario. Este punto debe terse en conta cando o cliente quere informarnos de calquera anomalía ou dano nos artigos comprados.

6.9 Tódolos perfumes son líquidos e considéranse "Mercadorías perigosas" que as compañías de transporte envían por avión. Por este motivo, non se enviarán fóra da UE.

6.10 Os envíos a Chipre, aínda que estean dentro da UE, consideraranse como envíos extra comunitarios debido á súa condición de illa.

6.11 Prezos de envío e prazos de entrega:

España (excepto Canarias) e Andorra - 5 € (3 días)

Europa Zona 1: Canarias, Alemaña, Francia, Austria e Portugal - 12 € (4-7 días)

Zona 2 de Europa: Reino Unido, Italia, Bélxica, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Países Baixos, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía, Bulgaria, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania e Luxemburgo - 15 € (4-7 días)

Resto de Europa: 20 € (4-7 días)

Resto do mundo - 30 € (2-3 días - Envío rápido)

7. Garantía


7.1 Adisbismur.es é distribuidor oficial de todas as marcas que ofrece e todos os produtos de Adisbismur.es son 100% auténticos.

7.2 Todos os usuarios benefícianse da garantía de calidade outorgada dada polos distintos fabricantes. No caso de recibir un artigo defectuoso, Adisbismur.es actuará como intermediario entre consumidores e marcas, xestionando o incidente.

7.3 No caso de que un produto adquirido en Adisbismur.es sexa defectuoso, o cliente deberá poñerse en contacto con devoluciones@adisbismur.es especificando o seu número de pedido e detectando a tara en detalle.

7.4 O usuario debe ter en conta que se solicitarán probas fotográficas para continuar co proceso. No caso de que estas probas non se proporcionen antes do comezo, poderá desestimarse todo o proceso. Antes do envío, cada artigo sométese a un exhaustivo control de calidade no que o noso equipo revisa minuciosamente o que garante que a mercancía cumpre cos estándares requiridos para poñela a disposición do usuario. Este punto debe terse en conta cando o usuario queira informarnos de calquera anomalía ou dano nos artigos comprados.

7.5 Unha vez recibido o artigo nas instalacións de ADISBISMUR, pasarase por unha adecuada inspección de calidade. No caso de non producirse ningún dano denunciado previamente, enviarase ao provedor para a súa reparación.

7.6 Unha vez reparado o produto en cuestión, devolverase ás instalacións de ADISBISMUR e, á súa vez, devolveráselle ao usuario. O prazo da reparación dependerá do provedor e Adisbismur.es nunca será responsable dese termo.

7.7 Os custos de devolución da reparación, así como a devolución ao consumidor, correrán a cargo de Adisbismur.es.

7.8 Os produtos que se reciban defectuosos ou incorrectos deben ser informados nun prazo máximo de 48 horas. Estes produtos poden devolverse dentro dos catorce (14) días estipulados na política de devolución vixente. Estará dispoñible para o usuario se opta por un intercambio por outro produto ou un reembolso total do importe pagado.

7.9 Os defectos ou danos debidos a un uso ou manipulación indebidos dos artigos ou ao desgaste causados polo uso normal dos mesmos non están incluídos nesta garantía.

7.10 Algúns artigos poden ter lixeiras marcas debido ao uso normal que se lle dá á exposición en calquera dos centros ADISBISMUR. Esta pode ser unha das razóns polas que se descontou ese produto e non se considerará tara ou defectuoso.

8. Devolucións e trocos


O usuario disporá dun prazo de catorce (14) días naturais para solicitar a devolución do pedido, contados a partir da data de entrega. (Artigo 44 da Lei 7/1996, do 15 de xaneiro, de ordenación do comercio polo miúdo, modificada pola Lei 47/2002, do 19 de decembro). Para estes efectos, o Usuario deberá enviar un correo electrónico á dirección de correo electrónico devoluciones@adisbismur.es especificando os motivos da devolución. Unha vez recibida a confirmación do equipo de Adisbismur.es, enviarase unha factura Proforma para a devolución (no caso de que o Usuario resida fóra da UE, por motivos aduaneiros) que debe unirse ao paquete. Exercido polo Usuario o dereito de devolución, ADISBISMUR, devolverá as cantidades recibidas nun prazo non superior a trinta (30) días.

8.1 Excepcións

Todos os artigos da categoría OUTLET véndense como venda final. Non aceptamos devolucións nin cambios por estes artigos.

Se precisas máis axuda, envíanos un correo electrónico a: devoluciones@adisbismur.es

8.2 Cambios

Se estás interesado en cambiar un produto por outro, sigue estes pasos:

Respectando o prazo de catorce (14) días naturais desde a data de entrega, envíanos un correo electrónico a devoluciones@adisbismur.es indicando o produto que desexa cambiar e o que desexa recibir a cambio.

Prepare o paquete: pode empregar o paquete orixinal ou calquera caixa que protexa o pedido para que o produto chegue ao noso almacén coas máximas garantías posibles. O produto non desexado debe estar no mesmo estado no que foi entregado e debe conservar a etiquetaxe e o envase orixinais.

Debe incluír o número de pedido dentro do paquete.

Envíanos o paquete con servizo de rastrexo a ADISBISMUR, A Robaleira, Abelleira, s / n, CP 15250, Muros, España. Os gastos de envío correrán a cargo do usuario.

8.3 Devolucións

Se non está satisfeito co seu pedido, siga os pasos seguintes:

Respectando o prazo de catorce (14) días naturais desde a data de entrega, envíanos un correo electrónico a devoluciones@adisbismur.es indicando o produto que desexa devolver.

Prepare o paquete: pode empregar o paquete orixinal ou calquera caixa que protexa o pedido para que o produto chegue ao noso almacén coas máximas garantías posibles. O produto non desexado debe estar no mesmo estado no que foi entregado e debe conservar a etiquetaxe e o envase orixinais.

Debe incluír o número de pedir dentro do paquete.

Envíanos o paquete - con servizo de seguimento - a ADISBISMUR, A Robaleira, Abelleira, s / n, CP 15250, Muros, España. Os gastos de envío correrán a cargo do usuario. Se desexa utilizar o noso servizo de envío, encargámonos da xestión e deducimos os custos da devolución.

No caso de que o pedido inicial se beneficiase de envío gratuíto e que despois da devolución dun produto o pedido non supere o mínimo establecido para o envío gratuíto despois da devolución, o custo de envío descontarase do importe que se devolverá.

ADISBISMUR non será responsable en caso de ningún incidente durante a entrega como danos ou perda do paquete e do contido.

8.4 Se se respectaron os requisitos do punto anterior, ADISBISMUR procederá ao pagamento do importe dos produtos devoltos. A devolución dos gastos que puideran xerarse na aduana de cada país está suxeita ás condicións aduaneiras de cada país. Non é ADISBISMUR quen lles cobra (por iso todos os artigos que se compran fóra da UE están exentos de IVE).

8.5 Todos os artigos devoltos destinados a intercambios deberán cambiarse por produtos dispoñibles en www.adisbismur.es nun prazo máximo de catorce (14) días desde a recepción do produto devolto.

8.6 As devolucións que o consumidor non realice nun prazo máximo de catorce (14) días hábiles despois de recibir a confirmación de ADISBISMUR poden ser rexeitadas.

9. Atención ao cliente


Para calquera aclaración, incidente ou reclamación, o usuario pode poñerse en contacto co servizo de atención ao cliente de ADISBISMUR chamando ao (+34) 981 764 377 de luns a venres de 10:00 a 15:00. Ou ben, por correo electrónico a contacto@adisbismur.es.

10. Dereito de retirada (só aplicable aos envíos en España)


10.1 Tes dereito a desistir deste contrato nun prazo de 14 días naturais sen necesidade de xustificación.

10.2 O período de retirada caducará 14 días naturais a partir do día en que vostede ou un terceiro indicado por vostede, distinto do transportista, adquiriu a posesión material das mercadorías.

10.3 Para exercer o dereito de desistimento, deberá notificar a ADISBISMUR (contacto@adisbismur.es ou A Robaleira, Abelleira, s / n, CP 15250, Muros - España) a súa decisión de desistir do contrato mediante unha declaración inequívoca (por exemplo , un correo electrónico ou carta enviada por correo). Podes usar o modelo de formulario de retirada que aparece a continuación, aínda que o seu uso non é obrigatorio.

10.4 Para cumprir o período de retirada, é suficiente que a comunicación relativa ao exercicio deste dereito por vostede sexa enviada antes de que expire o período correspondente.

10.5 Consecuencias da retirada: en caso de retirada pola súa parte, reembolsarémoslle todos os pagamentos recibidos, incluídos os custos de entrega (coa excepción dos custos adicionais resultantes da elección dun método de entrega distinto ao que é o método ordinario menos caro entrega que ofrecemos) sen ningún retraso indebido e, en todo caso, non máis tarde de 14 días naturais desde a data en que se nos informa da súa decisión de desistir deste contrato. Procederemos a efectuar o devandito reembolso empregando o mesmo medio de pago que vostede empregou para a transacción inicial, a non ser que dispuxese expresamente o contrario; En calquera caso, non suporá ningún gasto como consecuencia do reembolso.

10.6 Para exercer o dereito de retirada, o produto debe ser devolto e entregado nas mesmas condicións nas que foi recibido, polo que non se efectuará ningún reembolso naqueles casos en que o produto estea en condicións diferentes ou sufriu algún deterioro, deterioro ou danos.

10.7 Deberá asumir o custo directo da devolución da mercadoría.

10.8 Só será responsable da diminución do valor dos produtos derivados dunha manipulación distinta da necesaria para establecer a natureza, as características e o funcionamento dos produtos.

Modelo de formulario de desistimento: (só tes que encher e enviar este formulario se desexas desistir do contrato)

Pola atención de ADISBISMUR. (por correo electrónico a devoluciones@adisbismur.es ou por correo postal a ADISBISMUR TENDA, Servizo Web, A Robaleira, Abelleira, s / n, CP 15250, Muros - España)

Informo pola presente que me retiro do meu contrato de venda do seguinte ben.

Recibido o:

Nome do consumidor e usuario ou consumidores e usuarios:

Enderezo do consumidor e usuario ou consumidores e usuarios:

Sinatura do consumidor e usuario ou consumidores e usuarios (só se este formulario se envía en papel):

Data:

11. Dereitos de propiedade intelectual e industrial


11.1 Todos os elementos e contidos do Adisbismur.es e cada un dos produtos, como imaxes, fotografías, textos, música, sons, vídeos, documentos, logotipos e calquera outro material, en calquera formato, publicado en Adisbismur.es (incluídos menús, páxinas web, gráficos, cores , diagramas, ferramentas, personaxes, deseño de sitios web, diagramas, estrutura, selección, disposición e presentación de contido, métodos, procesos, funcións e programas informáticos que forman parte de Adisbismur.es) están protexidos polo copyright e outros dereitos de propiedade intelectual e industrial de ADISBISMUR e Adisbismur.es. Do mesmo xeito, considérase que o sitio web é un programa informático e, como tal, tamén está protexido pola lexislación sobre dereitos de propiedade intelectual e industrial. O acceso ao sitio web ou a obtención do estado de usuario non implica a concesión de licenzas. ou autorizacións sobre os mencionados dereitos de propiedade industrial e intelectual.

11.2 O usuario non poderá reproducir, transformar, modificar, desmontar, realizar enxeñería inversa, distribuír, alugar, prestar, poñer a disposición, permitir o acceso ao público a través de calquera forma de comunicación pública nin realizar ningunha outra acción prohibida pola normativa. propiedade intelectual e industrial sobre calquera dos elementos referidos no parágrafo anterior, excepto co consentimento expreso de ADISBISMUR. O usuario deberá empregar os materiais, elementos, contidos e información aos que se accede mediante o uso de Adisbismur.es exclusivamente para as súas propias necesidades, comprometéndose a non realizar, directa ou indirectamente, unha explotación comercial destes elementos.

12. Aviso sobre o contido


12.1 ADISBISMUR adoptou todas as medidas ao seu alcance para evitar contido que describa ou represente escenas ou situacións de violencia física ou psicolóxica en Adisbismur.es ou que, segundo a sensibilidade dos usuarios de Adisbismur.es, poidan considerarse prexudiciais, ás conviccións cívicas, aos dereitos humanos ou á dignidade das persoas en calquera das súas formas e expresións.

12.2 ADISBISMUR tamén adoptou todas as precaucións útiles para garantir aos seus usuarios que os contidos de Adisbismur.es sexan atendidos e non conteñan información incorrecta ou que non estea actualizada respecto da data da súa publicación en o sitio web (e, se é posible despois).

12.3 Aínda que ADISBISMUR intenta facer todo o posible para garantir un acceso continuo ao propio sitio web, a natureza dinámica de Internet e os seus contidos poden non permitir que Adisbismur.es poida funcionar sen interrupcións nin descontinuidades debido á necesidade de actualizar o sitio. ADISBISMUR non pode garantir aos seus usuarios que o sitio web funcionará con continuidade e sen interrupcións, erros ou mal funcionamento debido á conexión a Internet. En caso de producirse algún problema durante o uso de Adisbismur.es, póñase en contacto co noso servizo de atención ao cliente ou envíe un correo electrónico ao enderezo contacto@adisbismur.es. Un responsable de Adisbismur.es estará á súa disposición para prestar asistencia e axudarlle a recuperar a funcionalidade do seu acceso ao sitio web, sempre que sexa posible.

12.4 ADISBISMUR adoptou as medidas técnicas e organizativas axeitadas para salvagardar a seguridade dos seus servizos en Adisbismur.es e a integridade dos datos relacionados co tráfico electrónico e a comunicación, protexéndoos contra formas de uso ou coñecemento non autorizados; Tamén adoptou medidas para evitar riscos de dispersión, destrución e perda de datos ou información, reservados e non reservados, relativos aos propios usuarios e presentes en Adisbismur.es, así como para evitar o acceso non autorizado ou non de acordo coa lexislación, e normativa vixente, a esa información.

12.5 Os usuarios son plenamente responsables da súa conduta, cando acceden á información do sitio web, mentres a navegan, así como despois de acceder a ela. Polo tanto, os usuarios son os únicos responsables ante ADISBISMUR e terceiros de:

As consecuencias que poidan derivarse do uso, con fins ou efectos ilícitos ou contrarios deste documento, de calquera contido na web, elaborado ou non por ADISBISMUR, publicado ou non baixo o seu nome oficialmente.

Así como as consecuencias que poidan derivarse do uso contrario ao contido deste documento e prexudicial para os intereses ou dereitos de terceiros, ou que de calquera xeito poidan danar, desactivar ou deteriorar o sitio web ou os seus servizos ou impedir o normal desfrute por outros usuarios.

12.6 ADISBISMUR resérvase o dereito de actualizar os contidos cando este a tempo conveniente, así como para eliminar, limitar ou impedir o acceso a eles, temporal ou permanentemente, así como negar o acceso á web aos usuarios que usen mal os contidos e / ou incumpran algunha das condicións que aparecen no presente documento.

12.7 ADISBISMUR informa que non garante:

que o acceso ao sitio web e / ou aos sitios web ligados é ininterrompido ou exento de erros,

que o contido ou software ao que os usuarios acceden a través do sitio web ou dos sitios web enlazados non conteña ningún erro, virus informático ou outros elementos nos contidos que poidan causar alteracións no seu sistema ou nos documentos e ficheiros electrónicos almacenados no seu sistema informático ou causar outros danos;

o uso da información ou contido deste sitio web ou sitios web de ligazóns que os usuarios poidan facer para os seus fins persoais.

13. Ligazóns a outros sitios web


13.1 A tenda en liña Adisbismur.es pode conter hipervínculos (coñecidos como "ligazóns" ou "ligazóns") con outros sitios web que poden non ter ningunha relación con Adisbismur.es ou con ADISBISMUR.

13.2 O obxectivo destas ligazóns é axudar ao usuario durante as súas buscas e navegación, así como acelerar a conexión de hipertexto con outros sitios web. A activación das ligazóns non implica ningunha recomendación ou suxestión de ADISBISMUR sobre o acceso a estes sitios web ou a navegación polas súas páxinas, nin implica ningunha garantía sobre o seu contido, os seus servizos ou os bens que fornecen e venden aos usuarios de Internet.

13.3 ADISBISMUR non controla os devanditos sitios web nin os seus contidos nin realiza operacións para supervisalos. ADISBISMUR non se fai responsable dos contidos destes sitios web nin das normas que adopten en relación coa privacidade do usuario ou o tratamento dos seus datos persoais mentres os navega.

13.4 Estas condicións de uso e a política de privacidade de Adisbismur.es non se aplican a sitios web xestionados por terceiros distintos de ADISBISMUR.

14. Privacidade


Pedimos a todos os usuarios que lean detidamente a política de privacidade que se aplica incluso cando acceden e navegan en Adisbismur.es, incluso sen mercar ningún produto.

15. Modificación e actualización das Condicións


15.1 ADISBISMUR resérvase o dereito de modificar estas Condicións de uso en calquera momento, sen necesidade de avisar previamente ao usuario que, en calquera caso, é o único responsable de revisalas como requisito previo e esencial para a adquisición de calquera produto dispoñible a través de Adisbismur.es. En calquera caso, as Condicións de Uso que estivesen expostas na web no momento en que o usuario compra os produtos correspondentes consideraranse válidas e aplicables.

15.2 No caso de que calquera cláusula destas condicións de uso sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade destas condicións. ADISBISMUR non poderá exercer ningún dos dereitos e poderes conferidos neste documento, o que non implicará en ningún caso a renuncia a eles a non ser que o recoñeza expresamente ADISBISMUR ou a través da correspondente aplicación legal en cada caso.

16. Dereito aplicable e resolución de conflitos


16.1 Estas condicións xerais réxense pola lexislación española. Específico. Lei 7/1998, do 13 de abril, das Condicións xerais dos contratos (Condicións xerais de contratación), do Decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba a Lei xeral de consumidores e usuarios de dereitos (Lei xeral para a defensa dos consumidores e Usuarios) e outras leis complementarias, o Real decreto 1906/1999, do 17 de decembro de 1999, polo que se regula a contratación telefónica ou electrónica con condicións xerais (Contratación telefónica ou electrónica con condicións xerais), a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, do protección de datos persoais (Protección de datos persoais), Lei 7/1996, do 15 de xaneiro, para o Regulamento dos comerciantes polo miúdo (Organización do comercio polo miúdo) e Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico (Sociedade da información e electrónica Servizos de Comercio).

16.2 Para resolver calquera controversia ou conflito derivado destas Condicións Xerais, ADISBISMUR presentará os criterios establecidos pola lexislación aplicable aos consumidores e usuarios.


¿QUERES COLABORAR CONNOSCO ?

Diferentes xeitos de participar en actividades da asociación