Tenda

BLOG

SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN DA CORUÑA

A Deputación da Coruña subvencionounos o cambio do chan da primeira planta do Centro Ocupacional de Valadares. Puxose unha tarima de vinilo antiesvarante tan necesaria para a seguridade dos/as nosos/as usuarios/as, monitores/as e de todos/as persoas que acedan ao noso centro.

Deputación Provincial da Coruña

. Servizos Sociales

#adisbismur #tarimadevinilo #subvencions #deputaciondacoruñaserviciossociales