Tenda

BLOG

Programa de rehabilitación integral

A Deputación de A coruña concedeunos para un programa de rehabilitación integral (logopedia , fisioterapia  e terapia ocupacional) de xaneiro a decembro do 2019 a cantidade de 24.666,67€. E para equipamento da cociña do centro a cantidade de 2.200€.