Tenda

BLOG

Axuda Deputación de A Coruña: Mantemento do Centro Ocupacional de Valadares

 

A Deputación de A Coruña, colaborou nos gastos de mantemento, do Centro Ocupacional de Valadares, coa cantidade de 20.282,50€, con un coeficiente de financiamento do 0,4957.

Destínase esta cuantía ás diferentes actividades impartidas no centro neste ano 2023:

- Alfabetización

- Informática

- Actividades da vida diaria

- Taller de cestería.

- Taller de cerámica

- Taller de viveirismo.