Tenda

Servizos

Taller de Viveirismo

Os obxetivos específicos son varios:

 • Na formación ocupacional traballamos técnicas e practicas de viveiro:
  • Contribuír á formación dos coñecementos para, realizar os traballos do viveiro.
  • Identificar e a clasificar as distintas especies de plantas do viveiro.
  • Fomentar o aprendizaxe da utilización e coidado das  ferramentas do taller.
  • Concienciar e motivar ó usuario no respecto o medio ambiente e ó entorno.
 • En relación cos hábitos de traballo :
  • Contribuír á adquisición de hábitos de traballo (horario, orde, responsabilidade, etc.)
  • Potenciar a toma de decisións.
  • Continuidade nas tarefas asegurando a calidade e a produtividade do traballo.
 • No ámbito das habilidades sociais e relacións interpersoais :
  • Fomentar o traballo en equipo e a colaboración entre compañeiros.
  • Favorecer a autoestima e estimular a creatividade e a motivación.

Traballos que se realizan

Para acadar estes obxectivos, o centro conta cun taller de vivieirismo e invernaderos adaptado as necesidades dos usuarios/as e monitores/as.

 • No taller trabállase a mestura de substratos e abono orgánico.
 • ensinándolle ó usuario a coller as medidas axeitadas para realizar a mestura correctamente.
 • Con mestura realizada, pódese despois levar a cabo o transplante e plantado das diferentes especies do viveiro.
 • Pequena produción para a obtención de especies autóctonas e planta ornamental. Esta pequena produción realizase a través da, multiplicación por esqueje, e serve para que o viveiro teña unha produción constante de planta, que despois se utilizara para diferentes actividades.
 • Nos distintos invernadoiros dáselle ás plantas o coidado axeitado para contribuír ó seu crecemento, deste xeito ó usuario pode identificar as especies que hai no viveiro.
 • Fanse saídas con pequenos equipos de traballo para apañar sementes autóctonas da zona, as cales serven despois, para que se recoñeza a planta correspondente á semente.
 • Dous días a semana realízanse saídas os invernadoiros de Carnota nos cales se fai un mantemento das distintas especies que alí se atopan, con estas saídas o que se intenta é que o usuario adquira un hábito de traballo e responsabilidade. Con esta iniciativa tamén se fomenta a colaboración e o traballo en equipo.
 • Dous dos catro invernadoiros que existen  están destinados ao cultivo ecolóxico de hortalizas (tomates, pementos, cenorias, berenxenas, etc.) as cales se utilizan para o consumo no propio Centro de Recursos.
 • As ferramentas que se utilizan son as básicas de xardinería (carretilla, diferentes tipos de palas, tesoiras, rastrillo, sacho, etc.) dependendo da habilidade e destreza que o usuario acade utilizara ferramentas de máis ou menos dificultade.

Solicita información

Encha o formulario e en breve contactaremos contigo para ofrecerche máis información.


¿QUERES COLABORAR CONNOSCO ?

Diferentes xeitos de participar en actividades da asociación