Tenda

Proxectos

TRANSPORTE ADAPTADO

O noso obxectivo xeral e a integración social, laboral e educativa e mellora das condicións de saúde e autonomía das persoas con discapacidade.

Para ADISBISMUR o importante e poder dar cabida a toda persoa que precise estar nun centro destas características, por iso consideramos que o transporte non pode ser nunca un punto restritivo que impida acceder aos nos nosos servizos. 


É un dos servizos prioritarios xa que cubrimos unha importante zona rural do interior de Galicia.

Dispoñer de transporte adaptado para a realización dos seguintes servizos:

- Natación terapéutica.
- Tenis adaptado.
- Rehabilitación funcional exterior ao Centro.

Realizar servizo de transporte adaptado para:

- Asistir ao Centro Valadares.
- Actividades de ocio e tempo libre.
- Servizos de rehabilitación (fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, natación terapéutica, ...
- Realización de tarefas administrativas, médico,...).
- Alumnos dos colexios e institutos da comarca que o necesiten.


DOA AGORA

Formas de doar

A túa doazón desgrava

Dos primeiros 150€ devolveránche un 75% na túa declaración da renda.

Amplía información